Proje Adı: Bâcİyân-ı Rûm

BU HASLET YAŞAMALI,
CANLI TUTULMALI…

 

‘Bâciyân-ı Rûm’un anlamı: “Anadolu Kadınlar Birliği…”
İlme, sanata ve ahlâka son derece önem verilen ‘Ahilik’te, kadının da sosyal ve ekonomik hayatta önemli bir yeri vardı. Kadınların teşkilatlanıp gelişmesi için Ahi Evran’ın eşi olan Fatma Bacı, insanlık tarihindeki ilk kadın teşkilatı olan Bâciyân-ı Rûm Teşkilatı’nı kurmuştu.

Kayseri’de Ahiler tarafından kurulan sanayi sitesinde kadınlara mahsus çalışma yerleri de bulunurdu. ‘Bâciyân-ı Rûm Teşkilatı’na mensup kadınlar, burada el sanatlarını ve mesleklerini icra ederdi. (Çadırcılık, keçecilik, nakışçılık, örgücülük, kilim-halı dokumacılığı, ipek ve pamuk ipliği üretimi gibi) Kadınlar hem mesleki ve teknik hem de ahlâki konularda çağın gerektirdiği eğitim ihtiyacını ise ‘Bâciyân-ı Rûm Teşkilatı’nda karşılardı.

Böylesine önemli bir felsefe, elbette tarihin tozlu sayfaları arasında yok olup gitmemeliydi. İnsani hayat disiplinini ve düsturunu vizyon edinen, ‘alp ve müteşebbis’ kadın yapısını ortaya koyan Anadolu Kadınları Teşkilatı Bâciyân-ı Rûm’un ‘ruhunu’ ve ‘felsefesini’ anlatmalıydık. Yaşatmalıydık ve bu misyonu 2000’li yıllarda da canlı tutmalıydık.
Bu hedefle ‘Bâciyân-ı Rûm Yansımaları’ programını başlattık. Türk Tarih Kurumu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz ‘Bâciyân-ı Rûm Yansımaları’ programı yine bir ilkti.