Vizyoner Kadınlar Derneği (VİKADER), 2013 yılında İstanbul’da kurulan bir dernektir.
Amaçları;
– Kadın hak ve özgürlüklerini korumak, geliştirmeye yönelik politikalar üretmek…
– Toplumun her alanında kadının daha güçlü bir yer kazanmasını sağlamak için; kadının iş dünyasındaki, siyasetteki, ailesindeki statüsünü güçlendirmek, kadınların toplumun sunduğu fırsatlardan eşit olarak yararlanmasını sağlamak…
– Türk aile yapısını korumak, ailenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak…
– Milli, manevi değerlere sahip çıkarak yaşatmak, bu doğrultuda projeler üretmek ve yapmak…
– Geleceğin inşaasında gençlere yönelik olarak sosyal yaşam kalitesinin artırılmasına önderlik yapmak, yapacakları çalışmalara destek vermek…
– Kadının siyasal yaşama aktif katılımını arttırmak, karar verme mekanizmalarında yer almaları için teşvik ederek bu konularda çalışmalar yapmak…
Bu amaçlarla yola çıkmış olan VİKADER, kuruluşundan bugüne kısa zaman geçmiş olmasına rağmen sürekli projeler üreten ve el attığı her alanda yaptığı işleri başarılı şekilde tamamlamıştır.